Densimetre Grubu

Açıklama

Zeytin çekirdek çıkartma makinasından bir elevatör vasıtasıyla
desimetre kazanına iletilir. Burada hazırlanan, tuzlusu çözeltisinde çekirdeği
çıkarılmış zeytinler yüzeyde bulunurken, çekirdekli zeytinlerde kazanın dibine batar.
Kazanın dibine batan zeytinler ayırma sistemi sayesinde makinadan alınır.
Bu sistem ile ayrılmış Çekirdeksiz zeytinler son kontroller için Seçme bandına iletilir.