Palper

Açıklama

Zeytin, domates vb. ürünlerin kabuk ve
çekirdeklerinden ayrılmasında kullanılır.