Seçme Bandı

Çeşitli ürünlerin seçim işleminde kullanılır. Müşteri isteği doğrultusunda
2, 4 ve 6 metre boylarında üretilir. Üzerinde bulunan hız kontrol cihazları
sayesinde besleme bandı ve seçme bandı birbirinden bağımsız hızlarda
kullanılabilir.