Yağlama ve Kurutma

Açıklama

Kuyudan çıkarılan siyah zeytinlerin ambalajlanmasından önce kullanılan bir
sistemdir. Burada zeytin öneleme, seçme, kurutma, Yağlama, dolum, tartım ve
kapak kapama işlemlerine tabi tutulur. Bu sayede Zeytin hijyenik ve seri
biçimde ambalajlanır.